OBS Het Galjoen | Den Hoorn

Waarom werken bij OBS Het Galjoen

Wij horen als school bij elkaar: Dat geldt in sterke mate voor de kinderen onderling, maar ook voor leerkrachten en ouders. Als openbare school staan onze deuren open voor alle kinderen, iedereen hoort erbij.
Door het werken in heterogene groepen (meer leerjaren bij elkaar in één klas) en het ontplooien van diverse groepsoverschrijdende activiteiten wordt het gevoel van saamhorigheid versterkt. Op Het Galjoen leren we samen, met en van elkaar. Kinderen kennen elkaar en gaan, groot en klein, vriendschappelijk met elkaar om. De zorgzaamheid waarmee de ‘bovenbouwers’ met de kleuters omgaan en de manier waarop jonge kinderen genieten én leren van ‘de groten’ laten zien dat dit saamhorigheidsgevoel door alle kinderen gewaardeerd wordt.