Bouwbedrijf Zeelenberg | Einsteinweg 12 | 2627 BN Delft | 0152143050

www.bouwbedrijf-zeelenberg.nl

Waarom werken bij Bouwbedrijf Zeelenberg

Op dit moment beschikken wij over een totaal personeelsbestand zes medewerkers op de werkvloer en twee op kantoor. We werken al jaren met een vaste kern van medewerkers die stuk voor stuk een uitgebreide praktische en theoretische opleiding met goed gevolg hebben afgerond, aangevuld met diverse leerling -timmerlieden. Alle medewerkers die bij ons in ‘vaste’ dienst zijn hebben ooit exact dezelfde opleiding gevolgd als de leerling timmerlieden binnen ons bedrijf welke wij een gedegen praktijkopleiding geven.

Aangezien wij ook een Erkend Leerbedrijf zijn en momenteel twee gediplomeerde Leermeesters in dienst hebben, leiden wij ons aankomende ‘vaste’ personeel zelf op. In samenwerking met het Stubo worden de in ons bedrijf aanwezig zijnde leerling timmerlieden intern opgeleid en geplooid naar ons bedrijf. Belangrijk daarbij is dat wij uiteraard letten op vakkennis, vaktechnisch inzicht en handvaardigheid maar tevens zéér de nadruk leggen op een representatief voorkomen, mentaliteit en inzet.

Kennis /scholing /aanvullende cursussen
Om van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te blijven laten wij onze medewerkers jaarlijks bijscholen op bouw gerelateerd een bestaand praktisch –of theoretisch onderwerp. Zo heeft het voltallige bedrijf in 2007 de cursus Politie Keurmerk Veilig Wonen met goed gevolg doorlopen, worden er blijf-bij cursussen gevolgd m.b.t bijvoorbeeld Veilig werken, Gevaarlijke stoffen, Werken op hoogte, Kitwerken etc etc. Tevens dienen de in ons bedrijf aanwezig zijnde BedrijfsHulpverleners en Leermeesters jaarlijks hun kennis paraat te houden door Blijf-Bij cursusdagen te volgen.