Avalex | Schieweg 99 | 2627 AT Delft

https://www.avalex.nl/

Avalex is een onderneming in afval- en grondstoffenmanagement en verzorgt de inzameling van grondstoffen voor de zes aangesloten gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.  Avalex werkt samen met haar gemeenten toe naar een gemeenschappelijk afvalbeleid om “Van Afval naar Grondstof” te gaan. Dit is in lijn met de landelijke doelstelling om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Avalex draagt op deze manier bij aan een schone en duurzame samenleving. We zijn een ambitieuze, relatief jonge en groeiende organisatie, waar rond de 220 enthousiaste medewerkers werkzaam zijn.