Herman Broerenstichting | Delft | 015-2141066
Herman Broerenstichting | Delft | 015-2141066
Delft & Westland
Parttime
Maandag, dinsdag en woensdag
Hbo
04-05-2022
Onderwijs

Functie

Vacatures Herman Broerencollege Delft

Brugklas arbeid: parttime, maandag, dinsdag en woensdag

Om de brugklas worden de cognitieve vaardigheden van de leerlingen uitgebouwd en geautomatiseerd. Voor onze leerlingen is het van belang dat wat wij ze leren voor hen betekenis heeft. Dit wordt gerealiseerd door de cognitieve vakken te geven binnen een thema en/of te verbinden met situaties uit de dagelijkse praktijk. Zo oefenen leerlingen bijvoorbeeld met schriftelijke taal en rekenen door boodschappenlijstje te maken, boodschappen te doen en af te rekenen. De leerlingen leren taken uit te voeren binnen de school. Uitgangspunten bij het lesaanbod is dat het de leerlingen voorbereidt op hun toekomst, gericht op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. In BKA, de groep waar de vacature is zitten 11 leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar.

Wij
vragen

Wie zoeken wij?
Je wilt graag onderwijs geven aan leerlingen met een verstandelijke beperking en aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Je bent enthousiast, inspirerend, creatief en je hebt een open en vriendelijke persoonlijkheid. Je kunt grenzen stellen, bent integer, duidelijk en rechtvaardig. Je beschikt over een PABO diploma. Ervaring in het onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke  beperking is een pré, maar ook startende leraren kunnen solliciteren.

Ons onderwijs is zo ingericht dat onze leerlingen straks zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren. Door onze leerlingen veel ervaringen op te laten doen op cognitief, praktisch en sociaal-emotioneel gebied, kunnen zij zich verder ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Wij zijn van mening dat onze leerlingen dit alles kunnen leren door zelf actief deel te nemen: ‘Leren moet je doen!’. De leerlingen leren hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. De leerlingen worden uitgedaagd, op hun eigen niveau, door lessen en activiteiten in voor hen herkenbare situaties aan te bieden. De zelfstandigheid van de leerlingen wordt bevorderd, doordat ze om leren gaan met uitgestelde aandacht, zelf oplossingen bedenken en leren samenwerken. Hierdoor worden de kwaliteiten van de leerlingen gestimuleerd en ontwikkeld. Het lesprogramma wordt opgebouwd volgens het directe instructiemodel.

Wij
bieden

Wat bieden wij?
Een uitdagende werkplek met ruimte voor ontwikkeling en eigen inbreng binnen een enthousiast en zelfstandig team. Kijk hier om een impressie te krijgen van de creativiteit binnen onze teams.

Nieuwe medewerkers volgen in de eerste twee jaar van benoeming een inscholingsprogramma, bestaande uit diverse informatie-, scholings- en intervisiebijeenkomsten. Een intensief begeleidingsplan door de locatiedirecteur en intern begeleider is hier onderdeel van. Ook krijg je een buddy toegewezen, dit is een collega leraar die een vraagbaak is voor allerlei praktische vragen m.b.t. het klassen- en schoolgebeuren.

Op onze school wordt gewerkt met de vaardigheidsmeter. De vaardigheidsmeter is een ontwikkelingsinstrument waarmee de instructievaardigheden van leraren en onderwijsassistenten wordt gemeten. De afname van de vaardigheidsmeter maakt onderdeel uit van het begeleidingsplan.

Arbeidsvoorwaarden:
Bij een baan vol uitdaging en verantwoordelijkheid horen een beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie. Naast een salaris, dat conform de CAO Primair Onderwijs wordt bepaald in salarisschaal L11, ontvangen medewerkers een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, een tegemoetkoming in de reiskosten, een prima pensioenregeling (ABP) en korting op diverse verzekeringen.

In het schooljaar 2021-2022 ontvangen alle medewerkers van de Herman Broerenstichting een arbeidsmarkttoelage van 5%! Bij ongewijzigd beleid en/of omstandigheden zal dit ook voor schooljaar 2022-2023 gelden.

De benoeming is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van een jaar, met zicht op een vaste benoeming. Bij gebleken geschiktheid wordt de benoeming na een jaar omgezet in een benoeming  voor onbepaalde tijd.

Indien je liever op basis van vervanging een benoeming voor bepaalde tijd wilt, is dat natuurlijk ook mogelijk.

Sollicitatieprocedure:
Van alle sollicitanten ontvangen wij graag een uitgebreide motivatiebrief en een CV.

Bij een positieve beoordeling volgt een uitnodiging voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie (BAC). De BAC bestaat uit de locatiedirecteur van het team waar de vacature is ontstaan, professionals uit de praktijk (leraar en intern begeleider) en de bestuursmedewerker Personeel. Op basis van het gesprek wordt door de BAC bepaald of je zult worden uitgenodigd om een dagdeel mee te draaien in de groepen. Aansluitend vindt er een terugkoppeling plaats met de BAC. Het aantal gesprekken en de inhoud ervan kan per vacature verschillen.

Het laatste gesprek is altijd een arbeidsvoorwaardengesprek. Het opvragen van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Interesse

Graag ontvangen wij op korte termijn jouw uitgebreide motivatiebrief en CV via [email protected]

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct