Delft
Fulltime
32-40 uur
Universitair
13-03-2020
Onderwijs

Functie

We zoeken een kandidaat met expertise, ervaring en enthousiasme voor het lesgeven over bouweconomie, waar de focus ligt op de relatie tussen waarde, kwaliteit en (bouw)kosten van vastgoed, zowel in onze MSc als BSc onderwijs.

De kandidaat versterkt het team van een hoog aangeschreven afdeling, faculteit en universiteit en werkt in een internationaal team van zeer betrokken en gedreven academici in bouweconomie en vastgoedmanagement in de afdeling Management in the Built Environment (MBE). De afdeling focust op het gebruikersperspectief in vastgoed, en ontwerpt strategieën en hulpmiddelen om dit perspectief in vastgoedmanagement te implementeren. Daarnaast richten we ons op de levenscyclus van de gebouwde omgeving op alle schaalniveaus en de dynamiek van die cycli. Bouweconomie is hierin belangrijk, en levert onderwijs op gebied van waarde, taxatie, duurzaamheid, levenscycluskosten en totale gebruikskosten. In ons onderwijs focussen we op beslissingsondersteunende strategieën en hulpmiddelen voor actoren die de gebouwde omgeving vormen of beïnvloeden, zoals investeerders, ontwikkelaars, ontwerpers, ingenieurs, eigenaren en gebruikers.

Het onderwijs bij de faculteit en de afdeling bestaat uit zowel activerende hoorcolleges als werkcolleges, groepsbegeleiding en individuele begeleiding. We focussen daarnaast steeds meer op "blended learning", waarbij het lesgeven (gedeeltelijk) digitaal gebeurt, en "flipped classrooms" waar met gebruik van digitale hulpmiddelen en actieve onderwijsmethoden studenten geactiveerd worden. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze bekwaam is in de verschillende onderwijsvormen. Verwacht wordt dat de kandidaat les geeft op BSc en MSc niveau (BSc Bouwkunde, MSc Track Management in the Built Environment (MBE) en zich ontwikkelt om ook onderwijs te coordineren en vernieuwen. De kandidaat wordt daarnaast verwacht afstudeerders binnen het domein van bouweconomie en MBE te begeleiden. Hiervoor is ervaring en affiniteit met onderzoek belangrijk. Voor de uitvoering van het onderwijs moet de kandidaat goed kunnen samenwerken met verschillende docenten en onderzoekers van de afdeling MBE en de Faculteit Bouwkunde.

De verwachte startdatum is 1 augustus, of zo snel mogelijk.

Wij
vragen

  • is afgestudeerd PhD, MSc of BSc, en heeft ervaring met het lesgeven  op het gebied van bouweconomie of vergelijkbare gebieden;
  • heeft uitstekende kennis van bouweconomie en heeft affiniteit met vastgoedmanagement;
  • beschikt over sterke (bewezen) didactische vaardigheden en onderwijservaring in BSc- en MSc-onderwijs;
  • heeft een basiskwalificatie onderwijs (BKO) of is bereid deze te halen;
  • neemt zelfstandig onderwijstaken op zich op het gebied van bouweconomie en gerelateerde vakken;
  • kan communiceren, schrijven en lesgeven in het Nederlands en Engels op academisch niveau.

Wij
bieden

De TU Delft biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Interesse

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hilde Remøy, Associate Professor of Real Estate Management, e-mail: H.T.Remoy@tudelft.nl.
Voor informatie over de selectieprocedure kun je terecht bij Paulien Stastra, HR adviseur, e-mail: hr-bk@tudelft.nl.
We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 5 april 2020, voorzien van een motivatiebrief en gedetailleerde cv, samengevoegd als 1 pdf-document. Je sollicitatie kun je per email sturen naar HR-BK@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer BK2020/09.

De procedure bestaat uit twee interviewrondes, waarvan een proefcollege deel uitmaakt.

Solliciteer direct